31 oktober 2009

Bespaar miljoenen euro’s door borstvoeding!

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekende dat de gezondheidszorg 50 miljoen euro kan besparen wanneer alle baby’s zes maanden borstvoeding zouden krijgen. Dankzij borstvoeding lopen kinderen namelijk minder risico op infecties van het maagdarmkanaal en op middenoorontsteking. Op latere leeftijd zijn ze beter beschermd tegen overgewicht en een hoge bloeddruk. Borstvoeding leidt tot een betere ontwikkeling van de hersenen en de motoriek, en beschermt waarschijnlijk ook tegen eczeem, astma en wheezing. Moeders die gedurende geruime tijd borstvoeding geven, lopen minder kans op reumatoïde artritis, borst- en eierstokkanker (chartervoorborstvoeding.nl).

Een dergelijke berekening gebeurde nog niet op Belgisch niveau, hetgeen betreurenswaardig is in het kader van de huidige begrotingsbesprekingen. Niet alleen omwille van de gezondheid van moeder en kind, maar ook wat betreft de kosten van de gezondheidszorg zou België er baat bij hebben borstvoeding volop te ondersteunen. Dit gebeurt nu wel, maar in te beperkte mate. Zo is de veertigste week van het jaar de week van de borstvoeding, met als bedoeling borstvoeding te promoten. Gezien de voordelen van borstvoeding is het terecht zo dat vrouwen aangeraden wordt om hun baby’s gedurende de eerste zes maanden enkel borstvoeding te geven en dat de reclame voor kunstvoeding voor pasgeborenen aan strenge regels moet voldoen.

Maar de promocampagnes voor borstvoeding dreigen een ongewild effect te hebben. Vrouwen beginnen zich schuldig te voelen wanneer ze na hun zwangerschapsverlof weer aan het werk gaan en de borstvoeding afbouwen om over te schakelen op kunstvoeding. Het voelt alsof ze niet doen wat het beste is voor hun kind. Vrouwen die er daarentegen voor kiezen om werken en borstvoeding te combineren, komen onder zware tijdsdruk te staan. De handleidingen van kolfapparaten vermelden dat een flesje melk afkolven ongeveer 10 minuten tijd vraagt, maar bij vele vrouwen duurt dat al gauw meer dan een half uur. Voor mama’s met een baby die minimum drie flesjes per werkdag nodig heeft, neemt kolven dus veel tijd in beslag. Tijd die schaars is voor wie een fulltime job èn een baby heeft…

Om borstvoeding een eerlijke kans te geven, pleiten de Groenen voor een verlenging van het zwangerschapsverlof. Momenteel hebben Belgische vrouwen het kortste zwangerschapsverlof in heel de EU. Ze kunnen weliswaar borstvoedingsverlof opnemen, maar dit is in de meeste gevallen onbezoldigd en daarom geen optie voor veel jonge mama’s.

De verlenging van het zwangerschapsverlof moet gepaard gaan met een langer vaderschapsverlof. Want vaders die nu vaderschapsverlof opnemen worden te vaak scheef bekeken, alsof ze hun werk en carrière niet belangrijk genoeg vinden. Daarom zien veel vaders nu af van dit verlof.

Een langer zwangerschapsverlof moet ook zelfstandige vrouwen de kans bieden om langer borstvoeding te geven, mèt financiële tegemoetkoming. Hierbij kiezen zij zelf hoe lang zij die rust opnemen, met maximum hetzelfde aantal bezoldigde weken als bij de werkneemsters. Wanneer zij vroeger aan de slag gaan, kan een (door de overheid betaalde) kraamverzorgster heel wat werk uit handen nemen, zodat er tijd overblijft voor borstvoeding.

Dit voorstel stelt ouders en kind centraal. Het welzijn van ouders en kind primeert op het economisch belang. Toch hoeft een langer zwangerschapsverlof en vaderschapsverlof geen onoverkomelijk probleem te zijn voor de samenleving. Er zijn niet alleen de verminderde kosten voor de gezondheidszorg. Door het verlof van de kersverse ouders krijgt een jonge werknemer die hen vervangt de kans om ervaring op te doen. Voorbeelden uit het buitenland tonen daarenboven aan dat ouders die na de geboorte van hun kind langer thuisblijven, later minder afwezig zijn op het werk. Het kind is minder vaak ziek en de ouders zijn beter uitgerust na de aanpassing aan een nieuw gezinslid. Ze maken zich minder zorgen over hun kind, hetgeen de prestaties op de werkvloer ten goede komt. Ook op lange termijn werpt een latere onthechting tussen ouders en kind vruchten af: kinderen die thuis veel liefde en tijd krijgen van hun ouders, staan sterker in de samenleving. Zo is een verlenging van het zwangerschapsverlof en een verplicht vaderschapsverlof een voordeel voor de hele maatschappij.

Labels: , , , ,

04 juni 2009

Interview op TV Oost

De regionale televisiezender TV Oost interviewde politici van verschillende partijen. De bedoeling was in een gezellige babbel op de sofa niet alleen het programma, maar ook de mens achter de politicus te leren kennen. Gilles Van Schuylenberg, Aalsters kunstenaar, maakte intussen een portret. Het interview met mij kan je bekijken via deze link:

http://www.tvoost.be/nl/nieuws/2009-06-03/extra-politieke-babbel-met-joke-van-de-putte/

Labels: , , ,

02 juni 2009

Brief aan mijn dochter

Op 24 mei 2009 werd mijn dochter Yasmine geboren. Tijdens mijn zwangerschap schreef ik haar onderstaande brief, om uit te leggen waarom ik campagne voer. 

Aan mijn dochtertje

Je vraagt je waarschijnlijk af waarom je mama in plaats van te genieten van haar zwangerschap en te rusten, volop campagne aan het voeren is. Meer zelfs, waarom ze per se een verkiesbare plaats wou op de Europese lijst van Groen!

De reden is zeer eenvoudig: ik wil gewoon dat jij, en alle andere kinderen die binnenkort geboren zullen worden, terechtkomen in een warme samenleving waarin iedereen meetelt. Tijdens de negen maanden waarin jij veilig in mijn buikje zat, kwam de wereld in vele crisissen tegelijk terecht. De wereldwijde bankencrisis toont op een pijnlijke manier het falen van het neoliberaal systeem aan. Daar hangt de sociale crisis en ook de dramatische opwarming van het klimaat mee samen. We krijgen die problemen niet opgelost als we het neoliberaal systeem blijven volgen.

Gelukkig staan de Groenen met een alternatief klaar. Overal in Europa pleiten de Groenen voor een Groene New Deal, een herstelplan waarin niet alleen de economische crisis, maar tegelijkertijd ook de sociale crisis en de klimaatcrisis worden aangepakt. De mensen die het meest lijden onder de huidige crisis zijn de sociaal zwakkeren. Zij wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen en betalen zich blauw aan energierekeningen. Door hun huizen te isoleren helpen we hen al een hele stap vooruit en creëren we jobs in de bouw. Bovendien gaat de CO2-uitstoot erdoor naar beneden.

Om de crisissen aan te pakken, moeten we nu werk maken van een groene economie. Volop investeren in hernieuwbare energie, besparen van energie, een groene industrie, recyclage en verwerking van afval, natuurbeheer, duurzame mobiliteit. Er is geen tijd meer om te wachten. We mogen geen tijd, geld en natuur meer verliezen aan betonprojecten om van Vlaanderen de logistieke draaischijf van Europa te maken. Want dat project biedt geen meerwaarde, niet voor arbeidskansen en niet voor onze gezondheid. Allemaal samen kunnen we nu de omschakeling maken naar een echt duurzame, groene economie. Maar het moet wel nu gebeuren. En dat is de reden waarom ik je meesleep in deze kiescampagne…

Voor jou staat een hele wereld open. Je ouders zijn allebei goed opgeleid, hebben een goede job en geen geldzorgen. Er zal je niets te kort komen. Maar jammer genoeg heeft niet iedereen zoveel geluk als jij. Zowel in België als in de rest van de wereld leven er mensen in bittere armoede. De kinderen die in arme gezinnen wonen hebben de grootste moeite om uit die armoede te geraken. Meestal lukt dit niet. Je mama weigert om zich daarbij neer te leggen. Ze is ervan overtuigd dat armoede een maatschappelijk probleem is, dat door de maatschappij moet worden opgelost. De arme heeft  zelf geen schuld aan zijn armoede, maar is er terechtgekomen door de manier waarop onze samenleving draait. Diezelfde samenleving moet de armoede structureel aanpakken, om ze weg te werken. Groen! heeft hiervoor heel wat voorstellen, zoals een vermogensbelasting, zodat de mensen die het meest verdienen ook het meest bijdragen aan de sociale zekerheid.

Jij zal als een blanke geboren worden in een omgeving met voornamelijk blanke mensen. Je zal dus nooit scheef bekeken worden omwille van je huidskleur. Je zal niet bang hoeven te zijn dat mensen je daarom zouden haten. Nancy Elonga, zwarte en kandidaat op de Oost-Vlaamse Groen! lijst, verwacht begin juli een tweede kindje. Ik wens jullie allebei een samenleving toe waarin jullie gelijke kansen krijgen. Ik hoop dat ik jullie nooit het woord racisme zal moeten uitleggen, omdat het niet meer bestaat.

Zoals het er nu naar uit ziet zal jij een perfect gezonde baby zijn. Je zal kunnen lopen, praten, horen, zien, en geestelijk perfect kunnen functioneren. Maar niet alle baby’s hebben dat geluk. Sommige worden geboren met een handicap. Andere lopen in de loop van hun leven een handicap op. Je mama vindt dat deze mensen zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen leven en beslissen over hun leven. Maar daarvoor is geld nodig. Geld dat de samenleving moet vrijmaken, om ook deze mensen een waardig leven te bieden.

Ook al ziet het ernaar uit dat jij alle kansen zal krijgen, toch zal je merken dat het leven niet altijd eenvoudig is. Je mama en papa hebben het goede voornemen je alle tijd en aandacht te schenken die je nodig hebt. Maar door ons werk zal het niet lukken om er altijd voor jou te zijn. Drie maanden na je geboorte al zal je mama je moeten achterlaten bij de onthaalmoeder. Dat is veel te vroeg. Daarom voerde je mama actie voor de verlenging van het zwangerschapsverlof, van 16 naar 20 weken, zowel voor geboorte-ouders als voor adoptie-ouders. Maar dit voorstel werd in het Europees Parlement door de Christendemocraten en liberalen op de lange baan geschoven. Het nieuwe Europees Parlement zal erover stemmen. Als ik verkozen ben, is dit alvast een punt waar ik heel hard aan zal werken.

In je latere leven zullen er nog momenten zijn waarop je je mama en papa hard nodig hebt. Op zo’n momenten moeten je ouders tijd voor je kunnen maken. Daarom pleiten de groenen voor een jaar ouderschapsverlof per ouder per kind, tot het kind 18 jaar is. Kinderen met emotionele en psychische problemen kunnen zo in de eerste plaats door hun ouders zelf opgevangen worden. Want ouders zijn nog altijd diegenen die hun kind het meeste warmte kunnen bieden. Dit in combinatie met een overheid die werk maakt van een goede begeleiding voor mensen met psychische problemen.

Je zal ook een familie hebben om op terug te vallen. Je tantes, nonkels en oma kijken al vol spanning uit naar je komst. Ze zullen je overladen met cadeautjes. Je zal snel merken dat je nonkel Sam geen tante, maar een nonkel als partner heeft. En dat zal jij perfect normaal vinden. Laten we hopen dat ook hij zijn kinderwens zal kunnen waarmaken.  

 Je mama is bij Groen! omdat ze wilt dat alle kinderen buiten kunnen spelen. Op speelpleintjes, in bossen, weiden en parken. Kinderen moeten overal veilig te voet of met de fiets heen kunnen. Ze moeten op straat kunnen spelen en vriendjes maken. Opgroeien tot sociale mensen. Maar daar moet ook de samenleving werk van maken. Steden en gemeenten moeten op maat van kinderen ingericht worden. Alle infrastructuurwerken moeten in de eerste plaats rekening houden met kinderen, voetgangers en fietsers. 

Wat we vooral niet moeten doen, is steeds maar meer wegen en parkings aanleggen. Meer wegen betekent meer verkeer, en meer verkeer betekent meer fijn stof. Fijn stof zijn stofdeeltjes die zich binden met giftige stoffen, en via onze luchtwegen tot diep in onze longen geraken. Sommige van die deeltjes veroorzaken kanker. Ik ben ervan overtuigd dat de plotse  kanker van je opa hierdoor veroorzaakt is. Het jarenlange fietsen naast een drukke steenweg vol fijnstofuitstoot werd hem fataal. Hoe moet ik jou ooit uitleggen waarom jij geen opa hebt, en waarom je mama zo vaak huilt om iemand die jij nooit hebt gekend? Hij heeft enkel nog geweten dat je een meisje bent, en hoe je zal heten. Het deed hem veel pijn dat hij nooit zijn kleinkinderen zou kunnen zien. Op zijn begrafenis heb ik hem beloofd dat je hem wel zou leren kennen door mijn verhalen.

Je ziet, mijn dochtertje, er is nog veel werk aan de winkel. De groenen weten alvast wat onze samenleving nodig heeft. In heel Europa slaan ze de handen in elkaar om de crisissen aan te pakken. Maar daarvoor hebben ze ook de steun van de kiezer nodig. Hoe meer stemmen voor groenen, hoe meer groene verkozenen zich volop kunnen en willen inzetten voor de samenleving. Het is daarom dat je mama nu volop campagne voert. Want allemaal samen kunnen we gaan voor de nodige verandering,  de groene economie en een duurzame samenleving met gelijke kansen voor alle kinderen!

Veel liefs

Je mama

Labels: , , , , , ,

23 mei 2009

Vandaag in De Standaard: "Ik begon te twitteren door de Obarometer"Vandaag in De Standaard staat volgend interview met mij te lezen. Het gaat over politici en het gebruik van nieuwe media. Zelf gebruik ik mijn blog vooral om mijn opiniestukken te verspreiden. Nu hopen dat diegenen die door het interview mijn blog bezoeken, ook de opiniestukken lezen :-)

Ik begon te twitteren door de Obarometer 


Welke nieuwe media gebruikt u?

'Ik ben heel actief op Facebook en ik ben een ijverige blogger. Netlog gebruik ik minder. Ik Twitter sinds 
De Standaard met de Obarometer begon. Ik vond het geen zicht dat er stond dat Joke Van De Putte geen enkel berichtje had gepost.'

Waarom gebruikt u ze?

'Ik ben in 2006 begonnen met mijn blog toen ik lijsttrekker was voor de provincieraadsverkiezingen, omdat ik vond dat kandidaten van kleine partijen te weinig in de media aan bod kwamen. Ik stuur vaak opiniestukken naar de krant, maar die worden dan niet gepubliceerd en dan zet ik ze op mijn blog. Een website kan ik zelf niet aanpassen, maar een blog is een handig kanaal om met het publiek in contact te komen.'

'Nu ik zwanger ben en dus niet elke dag de baan op kan om kiezers te werven, ben ik blij dat de nieuwe media me de mogelijkheid geven om van achter mijn computer campagne te voeren.'

Bereikt u zo nieuwe kiezers?

'Ik denk het wel, onder meer via de link naar mijn blog op websites als die van 
De Standaard. Bekend worden is anders heel moeilijk voor nieuwe kandidaten.'

Wat is uw doelgroep?

'Via mijn blog poog ik alle Vlamingen te bereiken die op het internet actief zijn. De anderen benader ik op de klassieke manier. Daarom is het belangrijk in de krant te komen, want de papieren versie van de krant is minder vluchtig dan het internet.' 

Denkt u dat u de EU op die manier dichter bij de jongeren kan brengen?

'Ik denk wel dat als mijn leerlingen mij opzoeken op het internet, ze ook iets over Europa opsteken. Ik merk dat mijn ASO-leerlingen actiever zijn op het internet dan BSO-leerlingen.'

Labels: , , , , ,

21 mei 2009

Open brief aan de Vlaamse Milieu Maatschappij


Aan de directie van de Vlaamse Milieu Maatschappij

Geachte

 Van fijn stof weten we intussen dat het zowel op de korte als op de lange termijn zeer schadelijk is voor de gezondheid. Bij hoge concentraties fijn stof krijgen vooral ouderen, kinderen en astmapatiënten het moeilijk om te ademen. Op lange termijn blijft niemand gespaard van de gevolgen van fijn stof: het zou de levensduur van de Belg met dertien maanden verkorten. Dat komt doordat fijn stof zich bindt met giftige stoffen en deze tot diep in onze longen brengt, wat problemen met de luchtwegen veroorzaakt. Via de longen komen deze giftige stoffen in ons bloed terecht. Ze gaan bloedklonters vormen, en dat leidt tot aderverkalkingen. Sommige deeltjes binden zich met kankerverwekkende stoffen. Op die manier veroorzaakt fijn stof zelfs kanker.

We weten ook dat fijn stof ontstaat door verschillende factoren. De industrie leverde al veel inspanningen om de uitstoot aan fijn stof terug te dringen. Maar deze resultaten worden tenietgedaan doordat het verkeer, en vooral dieselmotoren, steeds meer fijn stof verspreiden. Terwijl Nederland dieselmotoren van zowel personenwagens als vrachtwagens uitrust met roetfilters en daar premies voor uitreikt, draalt Vlaanderen. Hier rijdt nochtans één op twee wagens op diesel.

De Europese Unie keurde een richtlijn goed die bepaalt dat het fijnstofgehalte per meetpunt jaarlijks slechts 35 dagen de norm mag overschrijden. De norm ligt vast op 50 microgram per kubieke meter, wat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al een zeer soepele norm is. Toch werd de norm dit jaar in Vlaanderen al in verschillende meetpunten méér dan 35 dagen overtreden.

Tegen 2015 wordt de Europese richtlijn afdwingbaar. Om het fijnstofgehalte naar beneden te halen, dringt een doordacht beleid zich op. Bedrijventerreinen vestigen zich het beste aan spoor- en waterwegen, zodat ze minder afhankelijk zijn van het wegverkeer en meer kunnen transporteren via trein en scheepvaart. Meer wegen trekken meer verkeer en dus meer fijn stof aan, en binnen de kortste keren ontstaan weer files op de nieuwe wegen. Extra rijstroken en nieuwe wegen zijn dus geen oplossing voor het verkeersinfarct en bovendien schaden ze onze gezondheid.

Ondanks deze feiten wil de uittredende Vlaamse minister-president dat Vlaanderen de logistieke draaischijf van Europa wordt. We vragen ons af waarom. Een nòg dichter wegennetwerk biedt Vlaanderen geen meerwaarde, het creëert geen jobs op lange termijn en levert dus geen bijdrage aan onze economie. Bovendien is gezondheid ook economie!

Ook in Zuid-Oost-Vlaanderen hebben de Vlaamse overheid en de gemeenten vele logistieke plannen. Denk maar aan de ideeën rond uitbreiding van de Oost-Vlaamse N-wegen. De doortrekking van de N41 bijvoorbeeld, tussen Dendermonde en Aalst, is zogenaamd bedoeld om de huidige steenweg te ontlasten en verkeersveiliger te maken. Maar dat nieuwe traject zal enkel meer verkeer aantrekken, waaronder toenemend vrachtwagentransport van en naar de havens. Geen toename van verkeersveiligheid, maar wel extra lawaaihinder en fijn stof voor steeds meer bewoners. Een ander voorbeeld is het geplande bedrijventerrein op de Siesegemkouter. Deze mooie open ruimte ligt in de verste verte niet aan een spoor- of waterweg. Toch plant de overheid hier een nieuw bedrijventerrein, terwijl het industriegebied Wijngaardveld, dat vlakbij spoor- en waterwegen ligt, veel efficiënter kan worden benut. Ook lokale overheden gaan roekeloos om met de gezondheid van burgers: de stad Aalst wil het verkeer in de stad trekken met ondergrondse parkings op de centraal gelegen Hopmarkt en Esplanadeplein. Al die wagens die tot in het centrum rijden, stoten veel fijn stof uit.

Kortom: we zien nog al te dikwijls een beleid dat luchtverontreiniging bevordert in plaats van bestrijdt.

In Nederland zijn de ruimtelijke ordening en mobiliteitsplannen gekoppeld aan de gevolgen voor fijn stof. Als nieuwe projecten te veel fijn stof opleveren, worden geen vergunningen uitgereikt. In Vlaanderen houdt de ruimtelijke ordening helemaal geen rekening met fijn stof. En voor onze regio is het nog straffer: Zuid-Oost-Vlaanderen beschikt zelfs niet over een fijnstofmeetpunt. Wie wil weten hoeveel fijn stof hier in de lucht hangt, moet zich baseren op de meetresultaten in Gent, Vilvoorde of Roeselare. Maar deze gemeenten zijn niet illustratief voor de Zuid-Oost-Vlaamse situatie.

Groen! vindt dat goed bestuur rekening moet houden met een heel aantal factoren. Onze economie is belangrijk, maar ook onze gezondheid. Elke beleidsmaatregel moet rekening houden met de effecten op lange termijn. Van fijn stof weten we dat het onze gezondheid schaadt, we weten wat fijn stof veroorzaakt, en we weten hoe we de hoeveelheid fijn stof kunnen meten. Waar wachten we nog op om in Zuid-Oost-Vlaanderen een meetpunt te installeren? Alleen als we weten hoeveel fijn stof hier in de lucht hangt, kunnen we een goed beleid voeren. Een beleid dat echt rekening houdt met de noden van de mensen. Want alleen als het beleid de mens centraal stelt, kan er sprake zijn van goed bestuur.

We zijn er van overtuigd dat de VMM zijn expertise met grote zorg onder de aandacht brengt van de Vlaamse regering en lokale overheden. Er moeten meer middelen komen om het wetenschappelijk onderzoek naar luchtverontreiniging op te voeren. Vandaar ons dringend verzoek om in de regio Zuid Oost-Vlaanderen meer meetpunten te installeren. We hopen dat nieuwe Vlaamse regering met de VMM een actief milieubeleid voert dat de gezondheid van de bevolking en de zorg voor mondiale luchtkwaliteit blijvend ten goede komt.

Met vriendelijke groeten

Joke Van de Putte

2de plaats Europese lijst Groen!

Bart Staes

Europees parlementslid Groen! en lijsttrekker Europese lijst Groen! 

Elisabeth Meuleman

2de plaats Oost-Vlaamse lijst Groen!

Labels: , , , , ,

18 mei 2009

Groen! eist fijnstofmeetpunten in Zuid-Oost-VLaanderen!


Op woensdag 20 mei, om 15u, voert Groen! actie aan de zetel van de Vlaamse Milieu Maatschappij in Aalst (Dr. De Moorstraat 24-26). Bart Staes, Groen! Europarlementslid, Joke Van de Putte, 2e kandidaat voor de Europese lijst en Elisabeth Meuleman, 2e kandidaat voor de Vlaamse lijst, zullen een Open Brief overhandigen aan de VMM-directie waarin ze met aandrang vragen de luchtvervuiling in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen nauwkeuriger te meten. Intussen voeren de Groen!-leden actie met stofmaskers en stofzuigers tegen het gebrek aan meetpunten voor fijn stof in de regio Aalst & Zuid-Oost-Vlaanderen.

Sinds 1993 baat de VMM het Vlaamse luchtmeetnet uit. Er zijn in Vlaanderen 36 meetpunten voor fijn stof, maar de dichtstbijzijnde liggen in Gent, Vilvoorde en Roeselare... De Groenen in Zuid-Oost-Vlaanderen vragen al jaren om meetpunten in de eigen regio, om een juist zicht te krijgen op de concentraties van fijn stof. Een goed beleid begint namelijk met objectieve meetresultaten. De Europese Unie legt normen op wat betreft de uitstoot van fijn stof. Maar door het gebrek aan meetpunten kunnen we in Zuid-Oost-Vlaanderen niet aantonen dat er een probleem is.  Zo ontwijken steden en gemeenten beleidsmaatregelen die ze op lokaal vlak kunnen nemen. Groen! wil dat de luchtverontreiniging ècht wordt teruggedrongen.

Joke Van de Putte: "Zeer veel mensen, vooral ouderen en kinderen, lijden in toenemende mate aan ademhalingsproblemen.Tijdens de voorbije winter lagen de twee Aalsterse ziekenhuizen vol. Bij smogalarm komen die gevolgen eventjes in beeld - maar veel te weinig. De risico's voor de gezondheid zijn immers veel groter dan we vermoeden. Dr. Marc Goethals, cardioloog aan het OLV-ziekenhuis in Aalst, durft de waarheid zeggen: hoe meer fijn stof er in de lucht zit, hoe groter de kans op long- en hartaandoeningen. Bij smogalarm lopen mensen met hart- en vaatziekten veel meer kans op een hart- of herseninfarct. Groen! Aalst vraagt  al jaren een meetpunt voor luchtverontreiniging in Aalst, maar het stadsbestuur haalt zijn schouders op. De 80.000 inwoners van Aalst hebben recht op correcte informatie daarover. En op een beleid dat onze gezondheid au sérieux neemt."

Bart Staes: "Volgens de Europese Unie mag een gemeente jaarlijks maximaal 35 dagen de norm van 50 microgram per kubieke meter overschrijden. Begin april 2009 werd in Ruisbroek en Luik de fijnstofnorm telkens al 36 dagen overschreden. Op zeven andere plaatsen al meer dan dertig keer: Roeselare, Zwijndrecht, Evergem, Sint-Kruiswinkel, Haren, Oostrozebeke en Vilvoorde. Het is niet meer dan normaal dat de Groenen willen weten in welke mate de bewoners van Aalst, Ninove, Oudenaarde en andere gemeenten in gevaar komen. Er zijn veel gemeentebesturen die hun kop in het zand steken, en dus geen meetpunten vragen, maar voor Groen! is volksgezondheid letterlijk van levensbelang.Volgend jaar, in 2010, wordt de Europese norm voor fijn stof aangescherpt en mogen er nog maximaal 7 overschrijdingen per jaar plaatsvinden. Vlaanderen wordt dan nog duidelijker dan ooit koploper van ongezonde regio's in Europa. Is dat wat we willen voor onze kinderen?"

Elisabeth Meuleman: "Groen! wil dat Vlaanderen onze economische welvaart in evenwicht brengt met de zorg voor welzijn en gezondheid. De Vlaamse regering kiest nu voluit voor nog meer verkeer, vrachtwagens, containervervoer uit de havens. Daarom moeten de N-wegen in Zuid-Oost-Vlaanderen uitgebreid worden, 'verbeterd' met nieuwe tracés en meer beton.Vlaanderen transportland. Het resultaat voel je langs alle steenwegen, en in alle dorpen via sluipwegen en zoekverkeer. Er zijn ongetwijfeld mensen die daar belang bij hebben, maar vertel dat eens als je kind met astma kampt,of als je moeder straks in de zomer de ramen dicht moet houden bij alweer teveel vervuilde lucht. Vlaanderen scoort afschuwelijk slecht op het vlak van luchtverontreiniging. Samen met Noord-Italië zit het gebied België – Noord-Duitsland aan de top van de Europese luchtvervuiling. Groen! wil in Zuid Oost-Vlaanderen meetpunten voor  fijn stof om de werkelijkheid te kunnen zien. Zwart op wit."

 

Labels: , , , ,

17 mei 2009

Waarom beurzen als de ITEC wapenbeurs verboden moeten wordenHet belang van de NAVO uit zich “gezien de wereldwijde  economische instabiliteiten en de toenemende concurrentie voor natuurlijke grondstoffen in de wereld. De behendigheid van de NAVO om een antwoord te bieden op onverwachte crisissen is totaal afhankelijk van het voorbereid zijn van militaire krachten. Bereidheid en training waren nooit belangrijker en simulatie voorziet in de mogelijkheid en de behendigheid om te reageren op de dynamieken van deze situaties die onvermijdelijk lijken.”

Dit zijn de woorden van admiraal Fred Lewis, US Navy, en ze komen uit de “ITEC 09 sales Brochure”. Deze woorden maken duidelijk dat een beurs als de ITEC wapenbeurs geen andere uitweg uit de wereldwijde crisissen ziet dan door oorlog te voeren. Om een antwoord te bieden op de wereldwijde schaarsheid van grondstoffen voorzien de standhouders op de beurs in simulatie-oefeningen voor gevechtssituaties. Volgens de organisatoren is hier geen sprake van proliferatie, enkel van educatie. Want we moeten toch “klaar zijn” wanneer er een oorlog uitbreekt, en we willen “onze jongens” toch niet onvoorbereid het veld op sturen?

Dat er ook een andere logica dan de oorlogslogica bestaat beseffen deze mensen blijkbaar niet. Laten we veronderstellen dat ze echt de fysieke veiligheid van hun mensen willen garanderen. Dan rijst meteen de vraag waarom de fysieke veiligheid van andere mensen blijkbaar minder belangrijk is. Want uit de woorden van Lewis valt duidelijk af te leiden dat hij in de wereld een strijd ziet om grondstoffen, een strijd waarin de NAVO-partners het moeten halen van de rest van de wereld.

Er zijn gelukkig andere oplossingen mogelijk. Oplossingen waarin de hele wereldbevolking toegang krijgt tot de grondstoffen. Ban Ki Moon zei het al: we hebben nood aan een “New Deal”, en dan wel een “Green New Deal”. Een herstelplan, waarin we de economische, sociale en klimaatcrisis tegelijkertijd aanpakken. Dat kan door te investeren in hernieuwbare energie en een niet-vervuilende industrie. Door de ontwikkelingslanden kostenloos toegang te verschaffen tot de meest milieuvriendelijke technologie, en hen zo écht vooruit te helpen. Door een eerlijk landbouwbeleid, waarbij de opbrengst van de landbouwgrond naar de lokale bevolking gaat, en niet naar de Westerse koeien en varkens. En door de boeren in het Zuiden een eerlijke prijs te betalen voor hun producten, volgens de principes van Fair Trade.

Wie de wereld écht wil beschermen tegen oorlogen, moet beseffen dat een goed beleid stoelt op vier domeinen: niet alleen fysieke veiligheid, maar ook economische welvaart, politieke vrijheid (democratie, mensenrechten, een rechtsstaat) en sociaal welzijn (gezondheidszorg, onderwijs, gezond milieu). Wie geen rekening houdt met deze vier aspecten, zal nooit duurzame resultaten boeken.    

Maar wapenhandelaars zoals de vertegenwoordigers op de ITEC-beurs hebben geen baat bij duurzame, vredevolle resultaten. Hun simulatie- en trainingsaanbod vereist net een oorlogsdreiging. En laten we wel wezen: hun enige bedoeling is training aanbieden in de hoop nadien hun wapens te verkopen. Op die manier is er wel degelijk sprake van proliferatie. In 1995 echter keurde de Belgische Senaat een resolutie goed die stelt dat “de organisatie van wapenbeurzen in België en in de Europese Unie politiek en ethisch ongewenst is”. Beurzen als de ITEC-wapenbeurs zouden dus verboden moeten worden. In België, in Europa en in de rest van de wereld. 

Foto: Enkele groene politici (Bruno De Lille, Eloi Glorieux, Celine Delforge en Joke Van de Putte) eisen toegang tot de beurs.

Labels: , ,

15 mei 2009

Vanavond: Groen! café te AalstGroen! Aalst organiseert naar aanleiding van de verkiezingen een informatie- en gespreksavond met Vera Dua, 

Vlaams parlementslid Vera Dua, boegbeeld van de groene beweging in Vlaanderen,  verzorgt een presentatie over de woonproblematiek in Vlaanderen. Ook in Aalst is  de nood aan woningen groot, kampen mensen met problemen om de huur te betalen, en zijn duizenden woningen slecht geïsoleerd. Joke Van de Putte, 2e kandidaat voor de Europese lijst van Groen!, legt een link naar het belang van de Europese verkiezingen. Want zowel het nieuwe Vlaamse als Europese parlement moeten duurzame en ecologische keuzes maken om van betaalbare en energiezuinige woningen een prioriteit te maken. Elisabeth Meuleman, 2e kandidaat op de Vlaamse lijst, pikt in op de nood aan onthaasting voor scholen en gezinnen. Want vooral in steden vallen de zwaksten uit de boot, en is gelijkekansenbeleid meer dan nodig. Karine Kindermans en Nancy Elonga gaan in op de speerpunten van Groen! Aalst  voor deze verkiezingen. Een heel concreet programma om van Aalst een fiere en progressieve centrumstad te maken.

We maken ruimte voor debat en vragen, en nadien is er Groen! café met tijd voor ontmoeting bij een drankje. Gratis toegang natuurlijk, en iedereen van harte welkom, vanavond in de Nieuwbeek vanaf 20u.


Labels: , , ,

14 mei 2009

Wij zijn de groene economie!

In de campagne moet het eindelijk over inhoud gaan. En dan wel over hoe we een antwoord moeten bieden op de economische crisis. Groen! heeft alvast een antwoord klaar: we moeten dringend werk maken van een groene New Deal, een herstelplan dat een antwoord biedt op de drie crisissen tegelijkertijd: de economische crisis, de sociale crisis en de klimaatcrisis. Want het zijn vooral de zwakste mensen in onze samenleving die het meest lijden onder deze crisissen. Voor mensen met een slecht geïsoleerde woning zijn de stijgende energieprijzen een extra groot probleem. Voor mensen met een onzekere werksituatie dreigen ontslagen altijd het meest. En mensen die van een uitkering leven gaan het meest gebukt onder stijgende voedselprijzen. 

Door te investeren in hernieuwbare energie, isolatie, groene industrie, openbaar vervoer en bodemsanering, creëren we tegen 2020 1oo ooo jobs in Vlaanderen. Op die manier gaan we echt voor meer werkgelegenheid, en tegelijkertijd halen we de CO2-uitstoot naar beneden. 

Van Vlaanderen de logistieke draaischijf maken van Europa is niet de oplossing. Deze plannen trekken alleen maar meer verkeer en meer fijn stof aan. Aan kankerdoden hebben we er in Vlaanderen echter al genoeg. Door te gaan voor een groene economie bieden we echt een antwoord op de crisis. 

Labels: , , , ,

12 mei 2009

Internationale dag van de verpleging


Op de internationale dag van de verpleging is het de bedoeling dat de verplegers in de bloemetjes worden gezet. En dat mag zeker gebeuren. Dankzij de inzet van de verpleegkundigen worden mensen goed opgevangen in ziekenhuizen, rusthuizen, aan huis door thuiszorg, in de gehandicaptensector, ...

Maar de mensen uit deze zware beroepssector verdienen meer dan bloemetjes. Er moet dringend werk gemaakt worden van een groter budget voor de zorgsector. Meer mensen aan de slag in deze sector maken het werk lichter. Vorige vrijdag betoogde Groen! alvast mee voor een groter budget voor de gehandicaptensector. Maar ook in de andere zorgsectoren zijn grotere budgetten noodzakelijk. Voor de thuiszorg van bejaarden en terminaal zieken, in de ziekenhuizen, ... Het komt erop aan mensen te vinden die deze jobs willen doen. Dat kan door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een goed loon.

Labels: , , , ,

09 mei 2009

Fair Trade gaat Vooruit!

Vandaag viert Oxfam feest: Fair Trade gaat Vooruit! Ondanks de economische crisis zijn meer en meer mensen bereid een eerlijke prijs te betalen voor producten uit het Zuiden. Chocolade, koffie, bananen, rijst, ... dankzij het Fair Trade label krijgen de boeren in het Zuiden er een eerlijke prijs voor. Op die manier kunnen zij ter plaatse hun landbouwbedrijf rendabel houden en een menswaardig leven opbouwen. 

Wie wil meevieren is heel de namiddag welkom in de Vooruit in Gent.

Labels: , , ,

07 mei 2009

Liberalen en christendemocraten houden verlenging zwangerschapsverlof tegen!

Verleng het zwangerschapsverlof en investeer zo in de samenleving!

 

Op woensdag 6 mei lag in het Europees Parlement het voorstel voor om het zwangerschapsverlof in alle Europese lidstaten te verlengen naar 20 weken voor vrouwen, en naar 2 weken voor mannen. Voor Belgische vrouwen zou dat 5 weken meer zwangerschapsverlof betekenen dan nu het geval is. Voor de Belgische mannen veranderde er eigenlijk niets, omdat zij nu al 10 dagen vaderschapsverlof hebben. Groen! was alvast voorstander van dit voorstel en wou het goedkeuren, maar vond tegelijkertijd dat het niet ver genoeg ging. De liberale en christendemocratische familie konden zich echter niet vinden in het voorstel. Ze stuurden het terug naar de Commissie vrouwenzaken, waardoor het pas door het nieuw verkozen Europees Parlement in plenaire zal kunnen gestemd worden. Dit terwijl de verlenging van het zwangerschapsverlof dringend nodig is. Hier leest u waarom.

Een verlenging van het zwangerschapsverlof is nodig om het werk en het privéleven van de moeder beter op elkaar te kunnen afstemmen. Momenteel wachten de meeste Belgische mama’s om in zwangerschapsverlof te gaan tot een week voor de vermoedelijke bevallingsdatum, zodat ze de resterende 14 weken na hun bevalling kunnen opnemen. Vijf weken extra bevallingsverlof zou het voor de moeders mogelijk maken iets vroeger in zwangerschapsrust te gaan, en na de bevalling meer tijd met hun kind door te brengen. Dit komt het welzijn van moeder en kind ten goede.  

Bovendien geven meer en meer moeders borstvoeding. Maar veel mama’s stoppen met borstvoeding eens ze, na drie maanden, weer gaan werken. Ook al hebben ze op het werk het recht op pauzes om moedermelk af te kolven, toch zien veel mama’s op tegen de praktische moeilijkheden die het afkolven in een werkomgeving met zich meebrengt. Daardoor krijgen veel baby’s slechts drie maanden borstvoeding, terwijl zes maanden borstvoeding veel beter zou zijn. Moeders kunnen weliswaar borstvoedingsverlof opnemen, maar de financiële tegemoetkoming is zodanig laag dat de meeste vrouwen ervoor kiezen weer te gaan werken.

Voor Groen! moet het voorstel nog verder gaan. Zo zou het vaderschapsverlof gedurende een bepaalde termijn verplicht moeten zijn. Papa’s die nu vaderschapsverlof opnemen worden vaak scheef bekeken, alsof ze hun werk en carrière niet belangrijk genoeg vinden. Daarom zien veel vaders af van dit verlof. Bij verplicht vaderschapsverlof zouden vaders die hun vaderschapsverlof opnemen daar geen nadeel van ondervinden, net omdat elke vader het moet opnemen. Vaderschapsverlof komt zowel de vader, de moeder als het kind ten goede. Zo kan de vader ook genieten van zijn kind. De moeder heeft meer tijd om te rusten na de bevalling, en het kind bouwt een hechtere band op met beide ouders. Door thuis te blijven bij zijn kind kan de vader al van bij de geboorte zorgtaken op zich nemen. Dit leidt tot een betere verdeling van de huishoudelijke taken binnen het gezin.

Een nieuwe wet op het zwangerschapsverlof moet ook zelfstandige vrouwen de kans geven om zwangerschapsverlof op te nemen, mèt financiële tegemoetkoming. Hierbij kiezen zij zelf hoe lang zij die rust opnemen, met maximum hetzelfde aantal weken als bij de werkneemsters. 

Het is evident dat adoptieouders, en dus ook holebi-adoptieouders, voldoende tijd moeten kunnen doorbrengen met hun kinderen. Meemoeders hebben minstens recht op twee weken ‘vaderschapsverlof’, en één van beide adoptieouders moet 20 weken zwangerschapsverlof kunnen opnemen. Want ook voor een geadopteerd kindje en het adoptiegezin is er nood aan voldoende tijd om zich aan elkaar te kunnen aanpassen.

Daarbovenop stelt Groen! één jaar ouderschapsverlof per ouder per kind voor. Dit ouderschapsverlof mag opgenomen worden tot het kind 18 jaar oud is. Op die manier kunnen de ouders zelf beslissen in welke periode van hun leven ze de meeste tijd met hun kinderen doorbrengen.  Alle ouders hebben recht op dit ouderschapsverlof, dus ook zelfstandige ouders en adoptieouders (zowel hetero als holebi!). De financiële tegemoetkoming voor het ouderschapsverlof moet voldoende hoog zijn, zodat het ook voor alleenstaande ouders haalbaar is om het op te nemen.

Dit voorstel stelt de werknemer centraal. Het welzijn van werknemer en kind primeert op het economisch belang en het winstbejag. Toch hoeft een langer zwangerschaps- en ouderschapsverlof geen onoverkomelijk probleem te zijn voor de werkgever. Door het verlof van een werknemer krijgt een jongere de kans om aan de slag te gaan. Deze jongere kan een verrijking zijn voor het bedrijf. Voorbeelden uit het buitenland tonen aan dat ouders die na de geboorte langer thuisblijven, later minder afwezig zijn op het werk.  Het kind is minder vaak ziek en de ouders zijn beter uitgerust na de aanpassing aan een nieuw gezinslid. Ze maken zich minder zorgen over hun kind, hetgeen de prestaties op de werkvloer ten goede komt. Ook op lange termijn werpt een latere onthechting tussen ouders en kind vruchten af: kinderen die thuis veel liefde en tijd krijgen van hun ouders, staan sterker in de samenleving. Zo is een verlenging van het zwangerschaps- en ouderschapsverlof een voordeel voor de hele maatschappij.  

Labels: , , ,

04 mei 2009

"Voor een ander Europa", het nieuwe boek van Bart Staes

Zaterdag stelde Bart Staes in het Fakkeltheater te Antwerpen zijn nieuwe boek, "Voor een ander Europa" voor. Zoals altijd verdedigde het redenaarstalent Bart zijn visie op Europa met veel vuur. De grote lijn in het verhaal is dat Europa op vele vlakken veel beter kan, maar dat het project Europa toch waardevol is. Zo leven de leden van de Europese Unie al meer dan zestig jaar in vrede met elkaar, een unicum in de Europese geschiedenis. 

Staes:  “Europa blijft een uniek vredesproject. Vroegere vijanden werken al decennia samen, na jarenlange of zelfs eeuwenoude vetes. Die samenwerking is absoluut niet evident en verloopt al even min zonder horten en stoten; maar Europa gaat vooruit. Trager dan sommigen hopen; sneller dan critici vrezen.”

Voor een ander Europa drijft op Hoop én Perspectief. In de Verenigde Staten bevatte het Yes we can van Barack Obama die positieve en wervende boodschap. Staes: “Om de crisissen in Europa te lijf te gaan, pleit ik voor een Groene New Deal. Met dat ambitieuze plan mik ik op niets minder dan een betere wereld; met aandacht voor innovatieve economie, faire handelsrelaties, milieu én mens. Think Big, Vote Green is de slagzin van dit boek. Mijn boodschap is duidelijk: we moeten in Europa gaan voor een Green New Deal.”

Labels: , , ,

29 april 2009

Belga Video - Voortaan langer op zwangerschapsverlof ?


Klik op volgende link:

Belga Video - Voortaan langer op zwangerschapsverlof ?

Op woensdag 29 april voerden de zwangere kandidates van Groen!, samen met Bart Staes, actie voor de verlenging van het zwangerschapsverlof. We gaven de minister van werk, Joëlle Milquet, een symbolische pluchen ooievaar. Dit om de minister aan te sporen het Europese voorstel om het zwangerschapsverlof te verlengen naar 20 weken goed te keuren en zelfs actief te bepleiten tijdens de Raad van Ministers

Momenteel bedraagt de duur van het zwangerschapsverlof in België 15 weken. Dit is momenteel één van de laagste in Europa en ver onder de gemiddelde duur. De meeste vrouwen gaan zo laat mogelijk in zwangerschapsverlof, om na de bevalling zo lang mogelijk thuis bij hun kindje te kunnen zijn. Door het zwangerschapsverlof met 5 weken te verlengen, kunnen vrouwen zowel meer weken voor als na de bevalling opnemen. Dit komt het welzijn en de gezondheid van het kindje en de mama enkel ten goede.

Groen! is voorstander van het voorstel omdat het de werknemer centraal stelt. Want niet de economie en het winstbejag komen op de eerste plaats, maar wel het welzijn van de werknemer en de kinderen. Bovendien vindt Groen! dat de Europese Unie nog veel verder moet gaan. Het vaderschapsverlof wordt in het huidig voorstel verlengd tot 2 weken, hetgeen voor de Belgische vaders geen verandering inhoudt. De groenen willen dat ook papa’s langer thuisblijven om van de geboorte van hun kindje te genieten, en om zich samen met de mama aan de nieuwe gezinssituatie aan te passen. Bovendien wil Groen! het ouderschapsverlof uitbreiden naar één jaar per ouder per kind. Dit ouderschapsverlof kunnen ouders opnemen tot hun kind 18 jaar wordt. Een voldoende hoge premie moet dat ook voor eenoudergezinnen financieel haalbaar maken.

Ook voor holebi-ouders, adoptie-ouders en zelfstandigen moet de verlofperiode veel langer. Maar het Europese voorstel is alvast een stap in de goede richting. 

Labels: , , ,

27 april 2009

Geen verbreding van de Brusselse ring!

Gisteren voerde Greenpeace actie tegen de verbreding van de Brusselse ring. Deze verbreding is namelijk zinloos: meer wegen trekken meer verkeer aan en binnen de 7 jaar zou de congestie op de Brusselse ring weer compleet zijn. In plaats van een verbreding stelt Greenpeace alternatieven voor: meer goederenverkeer via de scheepvaart, meer personenverkeer via het spoor en meer carpoolen. 

Ook Groen! is tegen de verbreding van de Brusselse ring, omwille van dezelfde redenen die Greenpeace aanhaalt. Meer verkeer betekent ook meer fijn stof, en dus meer mensen die lijden onder aandoeningen van de luchtwegen, veroorzaakt door dit fijn stof. We moeten onze mobiliteit drastisch durven herdenken: waarom moet iedereen met de wagen op hetzelfde uur naar Brussel? Er zijn alternatieven, zoals beter openbaar vervoer, ander goederentransport en meer gespreide werkuren of werken van thuis uit. 

24 april 2009

Raakt Aalst ooit nog op het goede spoor?

Hoe zetten we Aalst weer op het goede spoor?

Groen! Aalst nodigt u uit in Erembodegem voor een gesprek over ecologiche en sociale keuzes in Vlaanderen. Op vrijdag 24 april in de polyvalente zaal van de Gemeenteschool, vanaf 20u. Met Filip Watteeuw (lijsttrekker Oost-Vlaanderen), Nancy Elonga (6de plaats Oost-Vlaanderen), Karine Kindermans (8ste opvolger Oost-Vlaanderen) en Joke Van de Putte (2de plaats Europese lijst).


Bij vergelijking van de levenskwaliteit in 588 gemeenten komt Aalst uit op de 432e plaats. Vooral de socio-economische toestand, de kwaliteit van de huizen en het leefmilieu scoren heel slecht. Dat leren de statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie.
Met 78 000 inwoners is Aalst de zesde grootste stad van Vlaanderen. Maar dat is er niet aan te zien, en de inwoners voelen dat allerminst zo aan. Het recente tevredenheidsonderzoek van de Vlaamse regering, de Stadsmonitor 2008, leert dat wij als inwoners van Groot-Aalst onszelf de zwakste centrumstad van Vlaanderen vinden. We bengelen als laatste aande staart van de 13 centrumsteden.
De Aalstenaars missen vertrouwen in het stadsbestuur, gezonde en verkeersveilige leefomgeving, kinderopvang, betaalbare woningen, cultureel aanbod en recreatie. Er is ook gebrek aan kindvriendelijkheid en groen in de stad.

Labels: , ,

20 april 2009

Starthappening Week van de Aarde

Gisteren startte in Schellebelle, aan de Kalkense Meersen, de Week van de Aarde. Het weer was prachtig, er was veel volk en de sfeer was super. 

Met de slogan 'Alle hens aan dek voor een rijke natuur' roepen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt iedereen op om deel te nemen aan de Week van de Aarde, omdat het vandaag zeer slecht gaat met de rijkdom aan planten en dieren. Natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit sneuvelen aan sneltempo, ook in Vlaanderen. 

Groen! kant zich alvast tegen de 'betonprojecten', die nog meer natuurgebied willen inpalmen. Denken we maar aan de verbreding van het Schipdonkkanaal, de Oosterweelverbinding, of de Siesegemkouter in Aalst. 

De Week van de Aarde sluit zondag af met happenings in verschillende Vlaamse steden. Lokale en regionale activiteiten vind je terug op www.weekvandeaarde.be

Labels: , , , ,

17 april 2009

Moederschapsrust bis

Gisteren keurde de commissie voor Vrouwrechten en Gendergelijkheid van het Europees Parlement een voorstel goed dat vrouwen recht geeft op twintig weken moederschapsrust met bijna volledig loonbehoud. Dat is vijf weken meer dan momenteel in België het geval is. Het oorspronkelijke voorstel om de papa's vier weken vaderschapsverlof te geven haalde het jammergenoeg niet. Dit verlof werd herleid naar twee weken. In België hebben vaders sowieso al twee weken vaderschapsverlof, maar dat is niet overal in Europa zo. 

Niet iedereen is blij met dit voorstel. Unizo bijvoorbeeld denkt dat het een extra belasting zal zijn voor de werkgevers, vooral die in KMO's. Ze zullen het volgens hen moeilijk hebben om vervanging te vinden. Maar daarbij vergeet Unizo dat vrouwelijke werknemers het vaak moeilijk hebben om hun kind na 15 weken moederschapsrust al in de kinderopvang achter te laten. Niet alleen emotioneel gezien, maar ook praktisch valt de combinatie werk en een kleine baby erg zwaar. Daardoor raken jonge mama's snel uitgeblust en nemen ze vaker ziekteverlof. Een langere moederschapsrust zal dus op termijn minder afwezigheid op de werkvloer opleveren. 

Het blijft jammer dat vaders niet de kans krijgen om langer bij hun pasgeboren spruit te blijven. Opvoeding is een zaak van beide ouders, die beiden moeten betrokken zijn. Een gedeelde verantwoordelijkheid verlicht bovendien de last voor de moeders, die bovendien moeten recupereren van de zwangerschap en bevalling. 

Het voorstel zal wel niet meteen in werking treden: eerst moet het voltallige Europees Parlement het nog goedkeuren, nadien moeten ook de Europese Commissie en de Raad van Ministers het nog behandelen. Het voorstel zou dus nog kunnen wijzigen, en zou ten vroegste in 2011 in werking treden. Voor vrouwen die nu zwanger zijn zal het dus voorlopig bij 15 weken blijven... 

Labels: , , , ,

16 april 2009

Can you hear me Europe?


De Europese Unie levert inspanningen om de Europese verkiezingen meer zichtbaar te maken in onze samenleving. De pogingen zijn alvast verdienstelijk. Niet alleen kan je heel wat debatten volgen op europarltv.europa.eu, de EU startte ook een heuse jongerencampagne. MTV toont filmpjes die jongeren moeten aansporen om te gaan stemmen (in België is dit sowieso verplicht vanaf 18 jaar), en roept op om mee te doen aan een Europese actie. Het is de bedoeling dat jongeren overal in Europa op 30 april, om 15.30u, "Can you hear me Europe" schreeuwen. Zo kunnen jongeren duidelijk maken dat ze willen dat de EU ook naar hen luistert. Je leest er meer over op http://www.caneuhearme.eu/eu/

Labels: ,

15 april 2009

Europees Parlement werkt aan uitbreiding moederschapsrust

Goed nieuws voor aanstaande ouders (en een nieuwtje dat ik als aanstaande mama zeker wil vermelden!): het Europees Parlement werkt aan een uitbreiding van de moederschapsrust en het vaderschapsverlof. Een vakgroep van het Europees Parlement stemt morgen over het voorstel om vaders het recht te geven om vier weken aaneengesloten verlof te nemen voor of na de geboorte, waarvan twee weken verplicht. De moederschapsrust zou uitgebreid worden tot twintig weken. Aanstaande moeders die door zwangerschapsverwikkelingen vroegtijdig moeten stoppen met werken gaan op ziekteverlof, en dit ziekteverlof wordt niet van de moederschapsrust afgetrokken. Nog een belangrijk onderdeel van het voorstel is dat ouders tijdens hun verlof hun volledige loon behouden en dus niet terugvallen op een beperkte uitkering.

Als de vakgroep van het EP het eens raakt over dit voorstel, dan stemt op 6 mei het voltallige Europees Parlement hierover. De Raad van Ministers en de Europese Commissie moeten het ontwerp van richtlijn dan ook nog goedkeuren. Het is dus lang niet zeker of alle voorstellen het halen. Maar het mag wel duidelijk zijn dat de Europese Unie zich bezig houdt met thema's die dicht bij de bevolking staan!

Labels: , , , ,

14 april 2009

Milieubeweging en boerenbond vinden elkaar in protest tegen verbreding Schipdonkkanaal

Traditioneel worden milieubewegingen en landbouwverenigingen als organisaties met tegenstrijdige belangen beschouwd. Dit is erg cynisch, aangezien beide organisaties eigenlijk dezelfde belangen nastreven: het zorgzaam omgaan met ons leefmilieu, de kwaliteit van lucht, bodem en water. De doelen zijn misschien verschillend (genieten van de natuur versus goede grond om landbouwgewassen te produceren en dus economisch rendabel te zijn), maar deze staan elkaar geenszins in de weg.

Het is bijgevolg niet meer dan logisch dat de milieubewegingen (Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt) en de Boerenbond de handen in elkaar slaan in hun protest tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. De plannen voor deze verbreding kaderen in de ideeën van 'Vlaanderen transitland', een plan van de Vlaamse regering om van Vlaanderen een transportregio te maken. Groen! is geen voorstander van deze plannen omdat ze Vlaanderen geen meerwaarde bieden. In tegendeel, het maakt van Vlaanderen een regio met enkel maar meer beton en meer verkeer. De plannen eisen een zware tol van het leefmilieu.

Ook de verbreding van het Schipdonkkanaal eist een zware tol van het leefmilieu. Door de verbreding moet heel wat waardevol landschap verdwijnen. Nu is het een mooie, groene omgeving, een oase van rust voor voetgangers en fietsers. Door de verbreding zouden heel wat bomen en planten moeten verdwijnen. Bovendien zou er een waterprobleem opduiken: de verbreding van het kanaal eist meer water dat elders, bijvoorbeeld uit het kanaal Gent-Terneuzen, zou moeten worden weggetrokken. Ook zou er veel zout water uit de zee in het kanaal terechtkomen. De Boerenbond vreest daarom voor een verzilting van de omliggende bodem, momenteel vooral landbouwgebied. Door die verzilting zou het niet meer mogelijk zijn om op deze bodem aan landbouw te doen, wat meteen het protest van de Boerenbond verklaart.

Wie wil zien hoe mooi de omgeving van het Schipdonkkanaal is, kan op 24 mei naar de Kanaalfeesten komen. Je kan er wandelen, fietsen en genieten van de gezellige cafeetjes aan het kanaal...

Labels: , , , ,